faywu1214

傳送訊息給 faywu1214

分享這個頁面

faywu1214 - 歷史績效

單月投資報酬率

0%

更多資訊

三個月投資報酬率

0%

六個月投資報酬率

0%

一年投資報酬率

0%

夏普比率

8.8

faywu1214 - 資產列表   info

總市值  :  

10,019,292

現金  :  

10,019,292 (100%)

持有股票之總市值  :  

0 (0%)

faywu1214 - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

賣出

新揚科(3144)

1

28.8

2018.01.18 12:54

賣出

新揚科(3144)

1

28.8

2018.01.18 12:54

賣出

富喬(1815)

2

24.05

2018.01.18 12:51

賣出

台灣50(0050)

2

86.5

2018.01.18 12:50

賣出

金像電(2368)

2

10.45

2018.01.18 12:51

賣出

亞電(4939)

2

22.15

2018.01.18 12:56

賣出

台橡(2103)

2

37.2

2018.01.18 12:51

賣出

嘉聯益(6153)

4

46.2

2018.01.18 12:56

買進

嘉聯益(6153)

2

46.7

2018.01.08 09:09

買進

新揚科(3144)

2

29.1

2018.01.02 09:02

買進

富喬(1815)

2

23.5

2018.01.02 09:00

買進

台灣50(0050)

2

81.9

2017.12.29 09:10

買進

台橡(2103)

2

36.9

2017.12.29 09:00

買進

嘉聯益(6153)

2

41.25

2017.12.29 09:06

買進

金像電(2368)

2

10.7

2017.12.29 09:02

買進

亞電(4939)

2

20.95

2017.12.29 09:06