Noah

傳送訊息給 Noah

分享這個頁面

Noah - 歷史績效

單月投資報酬率

9.3%

更多資訊

三個月投資報酬率

12.5%

六個月投資報酬率

-2.1%

一年投資報酬率

-7.1%

夏普比率

-1.8


投資概要

持有 百和(9938) 60張,

賠了 1,890,000 (總市值的-22%). 收盤價74.5 , 成本價106.

Noah - 資產列表   info

總市值  :  

8,579,400

現金  :  

3,979,400 (46.4%)

持有股票之總市值  :  

4,600,000 (53.6%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

益航(2601)

23,400

202,000

百和(9938)

-1,962,000

4,398,000

Noah - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

百和(9938)

50

106

2018.01.19 09:15

買進

百和(9938)

10

106

2018.01.19 09:07

買進

益航(2601)

20

8.93

2018.01.19 09:02

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.08.03

2020.08.03

百和(9938)

60000

180000

60000

2019.09.18

2019.09.18

益航(2601)

20000

2000

20000

2019.07.31

2019.07.31

百和(9938)

60000

156000

60000

2018.07.31

2018.07.31

百和(9938)

60000

180000

60000