Ying-Ting Fangzou

傳送訊息給 Ying-Ting Fangzou

分享這個頁面

Ying-Ting Fangzou - 歷史績效

單月投資報酬率

5%

更多資訊

三個月投資報酬率

8.1%

六個月投資報酬率

3.3%

一年投資報酬率

12.2%

夏普比率

3.5

Ying-Ting Fangzou - 資產列表   info

總市值  :  

11,701,050

現金  :  

7,605,900 (65%)

持有股票之總市值  :  

4,095,150 (35%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

台灣50(0050)

16,950

96,650

台積電(2330)

1,397,000

3,998,500

Ying-Ting Fangzou - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

台積電(2330)

10

236.5

2018.02.15 12:06

買進

台灣50(0050)

1

79.7

2018.02.15 09:00

買進

台積電(2330)

1

236.5

2018.02.15 09:00

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.06.18

2020.06.18

台積電(2330)

11000

27500

11000

2020.03.19

2020.03.19

台積電(2330)

11000

27500

11000

2020.01.31

2020.01.31

台灣50(0050)

1000

2900

1000

2019.12.19

2019.12.19

台積電(2330)

11000

27500

11000

2019.09.19

2019.09.19

台積電(2330)

11000

22000

11000

2019.07.19

2019.07.19

台灣50(0050)

1000

700

1000

2019.06.24

2019.06.24

台積電(2330)

11000

88000

11000

2019.01.22

2019.01.22

台灣50(0050)

1000

2300

1000

2018.07.23

2018.07.23

台灣50(0050)

1000

700

1000

2018.06.25

2018.06.25

台積電(2330)

11000

88000

11000