Yang Cian Yi

傳送訊息給 Yang Cian Yi

分享這個頁面

Yang Cian Yi - 歷史績效

單月投資報酬率

8.6%

更多資訊

三個月投資報酬率

2.5%

六個月投資報酬率

56.2%

一年投資報酬率

45.6%

夏普比率

3.1


投資概要

持有 聯發科(2454) 15張,

賺得 5,385,000 (總市值的33.4%). 收盤價680 , 成本價321.

Yang Cian Yi - 資產列表   info

總市值  :  

16,139,215

現金  :  

3,482,815 (21.6%)

持有股票之總市值  :  

12,656,400 (78.4%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

鴻海(2317)

-403,600

1,286,400

聯發科(2454)

5,550,000

10,365,000

奇美材(4960)

-33,100

1,005,000

Yang Cian Yi - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

賣出

台積電(2330)

10

260

2019.04.30 09:01

買進

聯發科(2454)

5

318

2018.06.15 09:02

買進

台積電(2330)

10

230

2018.05.28 09:03

買進

聯發科(2454)

10

322.5

2018.05.28 09:05

買進

奇美材(4960)

16

10.15

2018.05.25 09:08

買進

奇美材(4960)

30

10.2

2018.05.25 09:18

買進

奇美材(4960)

54

10.55

2018.05.25 09:26

買進

鴻海(2317)

20

84.5

2018.05.25 09:01

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.07.23

2020.07.23

鴻海(2317)

16000

67200

16000

2020.07.06

2020.07.06

聯發科(2454)

15000

157515

15000

2019.07.25

2019.07.25

鴻海(2317)

16000

64000

16000

2019.07.08

2019.07.08

聯發科(2454)

15000

135000

15000

2018.10.26

2018.10.26

鴻海(2317)

20000

40000

16000

2018.07.25

2018.07.25

鴻海(2317)

20000

40000

20000

2018.07.09

2018.07.09

聯發科(2454)

15000

150000

15000

2018.06.25

2018.06.25

台積電(2330)

10000

80000

10000