Jiayan Pan

傳送訊息給 Jiayan Pan

分享這個頁面

Jiayan Pan - 歷史績效

單月投資報酬率

0%

更多資訊

三個月投資報酬率

0.2%

六個月投資報酬率

0%

一年投資報酬率

-0.6%

夏普比率

-4.2

Jiayan Pan - 資產列表   info

總市值  :  

9,794,200

現金  :  

9,609,000 (98.1%)

持有股票之總市值  :  

185,200 (1.9%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

無敵(8201)

-205,800

185,200

Jiayan Pan - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

無敵(8201)

10

19.45

2018.03.16 10:38

買進

無敵(8201)

10

19.65

2018.03.16 10:22