Junyu Huang

傳送訊息給 Junyu Huang

分享這個頁面

Junyu Huang - 歷史績效

單月投資報酬率

0.5%

更多資訊

三個月投資報酬率

0.6%

六個月投資報酬率

0.7%

一年投資報酬率

0.3%

夏普比率

-1.6

Junyu Huang - 資產列表   info

總市值  :  

9,825,712

現金  :  

8,784,812 (89.4%)

持有股票之總市值  :  

1,040,900 (10.6%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

鴻海(2317)

-64,800

117,600

台積電(2330)

35,000

530,000

上緯投控(3708)

-60,200

83,300

環球晶(6488)

-177,000

310,000

Junyu Huang - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

上緯投控(3708)

1

143.5

2018.04.27 09:12

買進

環球晶(6488)

1

487

2018.04.27 09:14

賣出

群創(3481)

2

13.05

2018.04.03 09:02

買進

鴻海(2317)

2

91.2

2018.03.30 09:01

買進

群創(3481)

2

12.85

2018.03.30 09:10

買進

台積電(2330)

2

247.5

2018.03.30 09:01

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.09.19

2019.09.19

台積電(2330)

2000

4000

2000

2019.07.25

2019.07.25

鴻海(2317)

1600

6400

1600

2019.07.17

2019.07.17

環球晶(6488)

1000

25000

1000

2019.07.09

2019.07.09

上緯投控(3708)

1000

5000

1000

2019.06.24

2019.06.24

台積電(2330)

2000

16000

2000

2018.10.26

2018.10.26

鴻海(2317)

2000

4000

1600

2018.07.25

2018.07.25

鴻海(2317)

2000

4000

2000

2018.07.19

2018.07.19

上緯投控(3708)

1000

1990

1000

2018.07.17

2018.07.17

環球晶(6488)

1000

10000

1000

2018.06.25

2018.06.25

台積電(2330)

2000

16000

2000