Hung Wen Guan

傳送訊息給 Hung Wen Guan

分享這個頁面

Hung Wen Guan - 歷史績效

單月投資報酬率

4.2%

更多資訊

三個月投資報酬率

14.3%

六個月投資報酬率

26.4%

一年投資報酬率

32.3%

夏普比率

3.1


投資概要

持有 台積電(2330) 25張,

賠了 800,000 (總市值的-6.4%). 收盤價216.5 , 成本價248.5.

Hung Wen Guan - 資產列表   info

總市值  :  

12,557,725

現金  :  

2,278,225 (18.1%)

持有股票之總市值  :  

10,279,500 (81.9%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

台灣50(0050)

86,800

750,000

台積電(2330)

1,762,500

7,975,000

國泰金(2882)

-51,000

212,000

佳醫(4104)

115,000

1,342,500

Hung Wen Guan - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

台灣50(0050)

5

82.9

2018.04.02 09:10

買進

佳醫(4104)

25

49.1

2018.04.02 09:13

買進

台積電(2330)

20

248.5

2018.04.02 09:01

買進

台灣50(0050)

3

82.9

2018.04.02 09:10

買進

國泰金(2882)

5

52.6

2018.03.31 11:34

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.09.19

2019.09.19

台積電(2330)

25000

50000

25000

2019.07.25

2019.07.25

佳醫(4104)

25000

75000

25000

2019.07.19

2019.07.19

台灣50(0050)

8000

5600

8000

2019.07.01

2019.07.01

國泰金(2882)

5000

7500

5000

2019.06.24

2019.06.24

台積電(2330)

25000

200000

25000

2019.01.22

2019.01.22

台灣50(0050)

8000

18400

8000

2018.08.09

2018.08.09

佳醫(4104)

25000

69825

25000

2018.07.23

2018.07.23

台灣50(0050)

8000

5600

8000

2018.06.26

2018.06.26

國泰金(2882)

5000

12500

5000

2018.06.25

2018.06.25

台積電(2330)

25000

200000

25000