atos1982

傳送訊息給 atos1982

被會員查詢次數: 1

分享這個頁面

atos1982 - 歷史績效

單月投資報酬率

0.3%

更多資訊

三個月投資報酬率

1.2%

六個月投資報酬率

-1.3%

一年投資報酬率

-0.8%

夏普比率

-0.7

atos1982 - 資產列表   info

總市值  :  

9,960,646

現金  :  

9,475,246 (95.1%)

持有股票之總市值  :  

485,400 (4.9%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

儒鴻(1476)

-30,000

343,000

亞光(3019)

-42,000

142,400

atos1982 - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

亞光(3019)

2

92.2

2018.08.08 13:24

買進

儒鴻(1476)

1

373

2018.08.08 13:24

賣出

台嘉碩(3221)

10

24.8

2018.08.08 13:24

買進

台嘉碩(3221)

10

23.5

2018.05.28 09:06

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.07.11

2019.07.11

儒鴻(1476)

1000

11000

1000

2019.07.04

2019.07.04

亞光(3019)

2000

4600

2000

2018.08.02

2018.08.02

台嘉碩(3221)

10000

4790

10000