atos1982

傳送訊息給 atos1982

被會員查詢次數: 1

分享這個頁面

atos1982 - 歷史績效

單月投資報酬率

0.7%

更多資訊

三個月投資報酬率

0.8%

六個月投資報酬率

1%

一年投資報酬率

1.1%

夏普比率

2.2

atos1982 - 資產列表   info

總市值  :  

10,117,646

現金  :  

9,490,246 (93.8%)

持有股票之總市值  :  

627,400 (6.2%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

儒鴻(1476)

73,000

446,000

亞光(3019)

-3,000

181,400

atos1982 - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

亞光(3019)

2

92.2

2018.08.08 13:24

買進

儒鴻(1476)

1

373

2018.08.08 13:24

賣出

台嘉碩(3221)

10

24.8

2018.08.08 13:24

買進

台嘉碩(3221)

10

23.5

2018.05.28 09:06

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.07.09

2020.07.09

儒鴻(1476)

1000

11000

1000

2020.07.07

2020.07.07

亞光(3019)

2000

4000

2000

2019.07.11

2019.07.11

儒鴻(1476)

1000

11000

1000

2019.07.04

2019.07.04

亞光(3019)

2000

4600

2000

2018.08.02

2018.08.02

台嘉碩(3221)

10000

4790

10000