Ying CH

傳送訊息給 Ying CH

分享這個頁面

Ying CH - 歷史績效

單月投資報酬率

-0%

更多資訊

三個月投資報酬率

0%

六個月投資報酬率

0%

一年投資報酬率

0.1%

夏普比率

3.7

Ying CH - 資產列表   info

總市值  :  

10,014,947

現金  :  

9,921,459 (99.1%)

持有股票之總市值  :  

93,488 (0.9%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

興富發(2542)

1,200

46,050

台中銀(2812)

2,678

12,828

開發金(2883)

-1,520

19,380

台新金(2887)

979

15,230

Ying CH - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

台新金(2887)

1

14.25

2018.04.17 09:03

買進

台中銀(2812)

1

10.15

2018.04.17 09:03

買進

開發金(2883)

2

10.45

2018.04.17 09:03

買進

興富發(2542)

1

44.85

2018.04.17 09:02

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.10.02

2019.10.02

興富發(2542)

1000

4500

1000

2019.08.27

2019.08.27

台中銀(2812)

1025

287

1078

2019.08.12

2019.08.12

台新金(2887)

1044

530

1065

2019.07.04

2019.07.04

開發金(2883)

2000

600

2000

2018.09.07

2018.09.07

興富發(2542)

1000

3500

1000

2018.08.22

2018.08.22

台新金(2887)

1000

542

1044

2018.07.31

2018.07.31

台中銀(2812)

1000

450

1025

2018.07.12

2018.07.12

開發金(2883)

2000

1200

2000