Tai Yi Li

傳送訊息給 Tai Yi Li

分享這個頁面

Tai Yi Li - 歷史績效

Tai Yi Li - 資產列表   info

總市值  :  

10,087,000

現金  :  

6,990,000 (69.3%)

持有股票之總市值  :  

3,097,000 (30.7%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

鴻海(2317)

37,000

852,000

台積電(2330)

50,000

2,245,000

Tai Yi Li - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

台積電(2330)

10

219.5

2018.07.09 09:01

買進

鴻海(2317)

10

81.5

2018.07.09 09:01