Kingofstock

傳送訊息給 Kingofstock

分享這個頁面

Kingofstock - 歷史績效

單月投資報酬率

1.3%

更多資訊

三個月投資報酬率

3.1%

六個月投資報酬率

2.8%

一年投資報酬率

0.5%

夏普比率

-2.6


投資概要

持有 奇力新(2456) 3張,

賠了 489,616 (總市值的-5.1%). 收盤價107 , 成本價244.7.

Kingofstock - 資產列表   info

總市值  :  

9,621,347

現金  :  

8,056,852 (83.7%)

持有股票之總市值  :  

1,564,495 (16.3%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

南亞(1303)

-122,000

717,000

鴻海(2317)

45,500

460,000

奇力新(2456)

-482,506

387,495

Kingofstock - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

賣出

鴻海(2317)

5

83.3

2018.07.17 11:22

買進

南亞(1303)

5

83.9

2018.07.17 11:04

買進

鴻海(2317)

5

82.9

2018.07.17 11:04

買進

南亞(1303)

5

83.9

2018.07.17 10:58

買進

鴻海(2317)

5

82.9

2018.07.17 10:52

買進

奇力新(2456)

5

174

2018.07.17 12:28

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.07.23

2020.07.23

鴻海(2317)

4000

16800

4000

2020.07.07

2020.07.07

南亞(1303)

10000

22000

10000

2020.07.07

2020.07.07

奇力新(2456)

3555

11976

3555

2019.07.25

2019.07.25

鴻海(2317)

4000

16000

4000

2019.07.04

2019.07.04

奇力新(2456)

3555

28390

3555

2019.07.03

2019.07.03

南亞(1303)

10000

50000

10000

2018.10.26

2018.10.26

鴻海(2317)

5000

10000

4000

2018.10.12

2018.10.12

奇力新(2456)

5000

14435

3555

2018.07.25

2018.07.25

鴻海(2317)

5000

10000

5000