Tracy.shih

傳送訊息給 Tracy.shih

分享這個頁面

Tracy.shih - 歷史績效

單月投資報酬率

0%

更多資訊

三個月投資報酬率

0.1%

六個月投資報酬率

0%

一年投資報酬率

0.1%

夏普比率

2.8

Tracy.shih - 資產列表   info

總市值  :  

10,032,485

現金  :  

9,896,657 (98.6%)

持有股票之總市值  :  

135,828 (1.4%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

玉山金(2884)

8,828

31,328

兆豐金(2886)

12,800

64,500

豪勉(6218)

-100

40,000

Tracy.shih - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

兆豐金(2886)

2

25.85

2018.08.29 10:12

買進

豪勉(6218)

2

20.05

2018.08.29 10:25

買進

玉山金(2884)

1

22.5

2018.08.29 10:12

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.07.28

2020.07.28

玉山金(2884)

1071

847

1156

2020.07.16

2020.07.16

豪勉(6218)

2000

2800

2000

2019.08.09

2019.08.09

兆豐金(2886)

2000

3400

2000

2019.07.25

2019.07.25

玉山金(2884)

1000

710

1071

2019.07.18

2019.07.18

豪勉(6218)

2000

3200

2000