kkang

傳送訊息給 kkang

分享這個頁面

kkang - 歷史績效

單月投資報酬率

4.5%

更多資訊

三個月投資報酬率

-0.5%

六個月投資報酬率

4.4%

一年投資報酬率

14.2%

夏普比率

2.2

kkang - 資產列表   info

總市值  :  

11,642,880

現金  :  

1,469,980 (12.6%)

持有股票之總市值  :  

10,172,900 (87.4%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

美律(2439)

-180,000

1,390,000

京城銀(2809)

232,500

1,652,500

宜鼎(5289)

692,896

1,932,900

環球晶(6488)

367,500

1,917,500

可寧衛(8422)

-90,000

3,280,000

kkang - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

可寧衛(8422)

20

168.5

2018.12.05 12:55

買進

京城銀(2809)

50

28.4

2018.11.05 12:45

買進

宜鼎(5289)

10

124

2018.09.11 11:38

買進

環球晶(6488)

5

310

2018.09.11 11:20

買進

美律(2439)

10

157

2018.09.11 11:16

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.05.28

2020.05.28

京城銀(2809)

50000

75000

50000

2019.08.22

2019.08.22

美律(2439)

10000

84980

10000

2019.08.22

2019.08.22

宜鼎(5289)

10000

60000

10200

2019.07.17

2019.07.17

環球晶(6488)

5000

125000

5000

2019.07.09

2019.07.09

京城銀(2809)

50000

75000

50000

2019.06.27

2019.06.27

可寧衛(8422)

20000

200000

20000