Dorisssss

傳送訊息給 Dorisssss

分享這個頁面

Dorisssss - 歷史績效

單月投資報酬率

0.8%

更多資訊

三個月投資報酬率

1.8%

六個月投資報酬率

-2.5%

夏普比率

2.7


投資概要

持有 大立光(3008) 1張,

賺得 1,370,000 (總市值的12.1%). 收盤價4550 , 成本價3180.

Dorisssss - 資產列表   info

總市值  :  

11,297,900

現金  :  

6,799,700 (60.2%)

持有股票之總市值  :  

4,498,200 (39.8%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

中鋼(2002)

-800

23,400

聯電(2303)

15,000

70,000

榮運(2607)

1,400

14,800

大立光(3008)

1,210,000

4,390,000

Dorisssss - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

榮運(2607)

1

13.4

2019.01.08 12:40

買進

聯電(2303)

5

11

2019.01.08 12:38

買進

中鋼(2002)

1

24.2

2018.11.14 09:08

買進

大立光(3008)

1

3180

2018.11.14 09:03

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.08.08

2019.08.08

榮運(2607)

1000

350

1000

2019.08.06

2019.08.06

大立光(3008)

1000

68000

1000

2019.07.25

2019.07.25

中鋼(2002)

1000

1000

1000

2019.07.16

2019.07.16

聯電(2303)

5000

2950

5000