piggychu17

傳送訊息給 piggychu17

分享這個頁面

piggychu17 - 歷史績效

單月投資報酬率

0.6%

更多資訊

夏普比率

4.2

piggychu17 - 資產列表   info

總市值  :  

10,097,840

現金  :  

8,513,340 (84.3%)

持有股票之總市值  :  

1,584,500 (15.7%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

南港(2101)

40,000

309,500

京城銀(2809)

27,000

331,000

達運(6120)

12,000

213,000

力成(6239)

32,000

731,000

piggychu17 - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

賣出

鴻海(2317)

10

72

2019.03.07 09:56

買進

南港(2101)

10

26.95

2019.02.20 12:18

買進

鴻海(2317)

10

73.1

2019.02.20 09:36

買進

力成(6239)

10

69.9

2019.02.18 12:11

買進

京城銀(2809)

10

30.4

2019.02.18 11:54

買進

達運(6120)

10

20.1

2019.02.18 12:02