pigsoup

傳送訊息給 pigsoup

分享這個頁面

pigsoup - 歷史績效

單月投資報酬率

-0.5%

更多資訊

三個月投資報酬率

-0.2%

六個月投資報酬率

0.2%

夏普比率

-3.6

pigsoup - 資產列表   info

總市值  :  

9,884,948

現金  :  

9,376,198 (94.9%)

持有股票之總市值  :  

508,750 (5.1%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

大中(6435)

-99,000

315,000

達方(8163)

-54,750

193,750

pigsoup - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

達方(8163)

5

49.7

2019.02.22 10:47

買進

大中(6435)

3

138

2019.02.22 10:31

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.07.29

2019.07.29

大中(6435)

3000

21198

3000

2019.07.09

2019.07.09

達方(8163)

5000

17500

5000