trumpwinwin

傳送訊息給 trumpwinwin

分享這個頁面

trumpwinwin - 歷史績效

單月投資報酬率

0.5%

更多資訊

三個月投資報酬率

1.2%

六個月投資報酬率

2.2%

夏普比率

3.3

trumpwinwin - 資產列表   info

總市值  :  

10,216,500

現金  :  

9,496,500 (93%)

持有股票之總市值  :  

720,000 (7%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

台積電(2330)

76,000

309,000

聯發科(2454)

121,500

411,000

trumpwinwin - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

聯發科(2454)

1

289.5

2019.05.24 13:01

買進

台積電(2330)

1

233

2019.05.24 13:01

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.09.19

2019.09.19

台積電(2330)

1000

2000

1000

2019.07.08

2019.07.08

聯發科(2454)

1000

9000

1000

2019.06.24

2019.06.24

台積電(2330)

1000

8000

1000