ANDYHUANG

傳送訊息給 ANDYHUANG

分享這個頁面

ANDYHUANG - 歷史績效

單月投資報酬率

-0.1%

更多資訊

三個月投資報酬率

-0.1%

六個月投資報酬率

0.1%

一年投資報酬率

-0%

夏普比率

1

ANDYHUANG - 資產列表   info

總市值  :  

10,009,505

現金  :  

9,825,229 (98.2%)

持有股票之總市值  :  

184,276 (1.8%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

玉山金(2884)

3,097

29,247

兆豐金(2886)

-5,800

54,900

中信金(2891)

-3,250

17,600

第一金(2892)

-2,588

41,912

合庫金(5880)

317

40,617

ANDYHUANG - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

合庫金(5880)

2

20.15

2019.05.29 11:26

買進

兆豐金(2886)

2

30.35

2019.05.29 11:19

買進

第一金(2892)

2

22.25

2019.05.29 11:19

買進

中信金(2891)

1

20.85

2019.05.28 11:49

買進

玉山金(2884)

1

26.15

2019.05.27 09:02

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.08.13

2020.08.13

兆豐金(2886)

2000

3400

2000

2020.08.12

2020.08.12

合庫金(5880)

2060

1751

2121

2020.08.07

2020.08.07

第一金(2892)

2020

2121

2080

2020.07.28

2020.07.28

玉山金(2884)

1071

847

1156

2020.07.13

2020.07.13

中信金(2891)

1000

1000

1000

2019.08.14

2019.08.14

合庫金(5880)

2000

1500

2060

2019.08.09

2019.08.09

第一金(2892)

2000

2000

2020

2019.08.09

2019.08.09

兆豐金(2886)

2000

3400

2000

2019.07.25

2019.07.25

玉山金(2884)

1000

710

1071

2019.07.15

2019.07.15

中信金(2891)

1000

1000

1000