Sayoko

傳送訊息給 Sayoko

被會員查詢次數: 2

分享這個頁面

Sayoko - 歷史績效

單月投資報酬率

1.6%

更多資訊

三個月投資報酬率

7.4%

六個月投資報酬率

34.9%

夏普比率

3.1


投資概要

持有 緯穎(6669) 11張,

賺得 4,647,500 (總市值的28.7%). 收盤價775 , 成本價352.5.

持有 信驊(5274) 6張,

賺得 1,704,000 (總市值的10.5%). 收盤價929 , 成本價645.

Sayoko - 資產列表   info

總市值  :  

16,525,000

現金  :  

1,572,000 (9.5%)

持有股票之總市值  :  

14,953,000 (90.5%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

台灣50(0050)

-34,250

379,500

廣達(2382)

-4,000

298,500

信驊(5274)

2,760,000

6,630,000

緯穎(6669)

3,767,500

7,645,000

Sayoko - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

廣達(2382)

5

60.5

2019.07.12 09:00

買進

緯穎(6669)

5

352.5

2019.07.12 09:02

買進

緯穎(6669)

5

352.5

2019.07.12 09:02

買進

信驊(5274)

5

645

2019.07.12 09:02

買進

信驊(5274)

1

645

2019.07.12 09:02

買進

緯穎(6669)

1

352.5

2019.07.12 09:02

買進

台灣50(0050)

5

82.75

2019.07.12 09:04

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.01.31

2020.01.31

台灣50(0050)

5000

14500

5000

2019.07.29

2019.07.29

廣達(2382)

5000

17750

5000

2019.07.19

2019.07.19

台灣50(0050)

5000

3500

5000