cmwong

傳送訊息給 cmwong

分享這個頁面

cmwong - 歷史績效

單月投資報酬率

1.3%

更多資訊

夏普比率

2.2

cmwong - 資產列表   info

總市值  :  

10,208,813

現金  :  

7,120,513 (69.7%)

持有股票之總市值  :  

3,088,300 (30.3%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

元大S&P原油正2(00672L)

-7,300

66,550

富邦VIX(00677u)

-2,400

48,100

友達(2409)

2,300

82,000

統一超(2912)

-8,000

1,164,000

欣興(3037)

51,500

232,750

群創(3481)

-19,000

478,800

家登(3680)

219,000

555,000

KY康樂(4154)

-3,600

157,500

HISAKA(911619)

-200

1,100

大台北(9908)

11,500

302,500

cmwong - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

統一超(2912)

4

293

2019.08.05 09:01

買進

友達(2409)

10

7.97

2019.08.05 09:00

買進

元大S&P原油正2(00672L)

5

14.77

2019.08.05 09:00

賣出

台積電(2330)

5

250.5

2019.08.05 09:00

買進

大台北(9908)

10

29.1

2019.08.02 09:02

買進

群創(3481)

20

7.04

2019.08.02 09:01

買進

欣興(3037)

5

36.25

2019.08.02 09:01

買進

富邦VIX(00677u)

10

5.05

2019.08.02 09:04

買進

群創(3481)

50

7.14

2019.08.01 09:01

買進

台積電(2330)

5

257

2019.08.01 09:00

買進

HISAKA(911619)

10

0.13

2019.08.01 09:02

買進

KY康樂(4154)

1

32.3

2019.08.01 09:07

買進

KY康樂(4154)

2

32.3

2019.08.01 09:13

買進

KY康樂(4154)

1

32.2

2019.08.01 09:57

買進

KY康樂(4154)

1

32

2019.08.01 10:11

買進

家登(3680)

5

67.2

2019.08.01 09:04

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.08.22

2019.08.22

家登(3680)

5000

1270

5000