tzuchiehlin

傳送訊息給 tzuchiehlin

分享這個頁面

tzuchiehlin - 歷史績效

單月投資報酬率

-0.3%

更多資訊

夏普比率

1.8

tzuchiehlin - 資產列表   info

總市值  :  

10,446,285

現金  :  

1,631,835 (15.6%)

持有股票之總市值  :  

8,814,450 (84.4%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

台灣50(0050)

193,099

1,968,750

富邦VIX(00677U)

-14,800

33,700

鴻海(2317)

169,000

913,000

中華電(2412)

-20,000

2,220,000

華南金(2880)

10,000

435,000

國泰金(2882)

47,000

1,696,000

兆豐金(2886)

27,000

903,000

卓韋(3629)

68,000

645,000

tzuchiehlin - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

賣出

兆豐金(2886)

10

28.85

2019.09.27 09:02

賣出

卓韋(3629)

10

55

2019.09.26 09:01

買進

卓韋(3629)

20

57.7

2019.09.25 09:01

買進

華南金(2880)

20

21.25

2019.09.24 09:01

買進

台灣50(0050)

20

84.55

2019.09.24 09:04

買進

國泰金(2882)

20

41.1

2019.09.24 09:01

買進

兆豐金(2886)

20

29.2

2019.09.23 10:14

買進

中華電(2412)

10

112

2019.09.23 09:01

買進

鴻海(2317)

10

74.4

2019.09.23 09:00

買進

台灣50(0050)

1

84.65

2019.09.23 09:00

買進

中華電(2412)

10

112

2019.09.23 09:01

買進

兆豐金(2886)

20

29.2

2019.09.23 09:01

買進

國泰金(2882)

20

41.35

2019.09.23 09:01

買進

富邦VIX(00677U)

10

4.85

2019.09.23 09:00