umcc

傳送訊息給 umcc

分享這個頁面

umcc - 歷史績效

單月投資報酬率

9.9%

更多資訊

夏普比率

2.1


投資概要

持有 聯嘉光電(6288) 450張,

賺得 2,115,000 (總市值的18%). 收盤價25.2 , 成本價20.5.

umcc - 資產列表   info

總市值  :  

11,724,150

現金  :  

17,400 (0.1%)

持有股票之總市值  :  

11,706,750 (99.9%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

耿鼎(1524)

-8,348

749,250

聯嘉光電(6288)

1,732,500

10,957,500

umcc - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

耿鼎(1524)

2

10

2019.10.02 11:35

買進

耿鼎(1524)

3

9.95

2019.10.02 11:25

買進

耿鼎(1524)

20

9.95

2019.10.02 11:25

買進

耿鼎(1524)

5

9.95

2019.10.02 11:05

買進

耿鼎(1524)

45

10.2

2019.10.02 11:55

買進

聯嘉光電(6288)

1

20.5

2019.10.01 12:06

買進

聯嘉光電(6288)

10

20.5

2019.10.01 12:10

買進

聯嘉光電(6288)

2

20.5

2019.10.01 12:14

買進

聯嘉光電(6288)

7

20.5

2019.10.01 12:19

買進

聯嘉光電(6288)

10

20.5

2019.10.01 12:27

買進

聯嘉光電(6288)

16

20.5

2019.10.01 12:34

買進

聯嘉光電(6288)

4

20.5

2019.10.01 12:41

買進

聯嘉光電(6288)

91

20.5

2019.10.01 12:02

買進

聯嘉光電(6288)

9

20.5

2019.10.01 12:10

買進

聯嘉光電(6288)

100

20.5

2019.10.01 12:02

買進

聯嘉光電(6288)

100

20.5

2019.10.01 12:02

買進

聯嘉光電(6288)

100

20.5

2019.10.01 12:02