umcc

傳送訊息給 umcc

分享這個頁面

umcc - 歷史績效

單月投資報酬率

1.8%

更多資訊

三個月投資報酬率

16.7%

夏普比率

3.4


投資概要

持有 聯嘉光電(6288) 450張,

賺得 3,285,000 (總市值的24.7%). 收盤價27.8 , 成本價20.5.

umcc - 資產列表   info

總市值  :  

13,281,070

現金  :  

1,800 (0%)

持有股票之總市值  :  

13,279,270 (100%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

瑞利(1512)

-80

15,520

耿鼎(1524)

-3,847

753,750

聯嘉光電(6288)

3,285,000

12,510,000

umcc - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

瑞利(1512)

4

3.9

2019.12.27 10:00

買進

耿鼎(1524)

2

10

2019.10.02 11:35

買進

耿鼎(1524)

3

9.95

2019.10.02 11:25

買進

耿鼎(1524)

20

9.95

2019.10.02 11:25

買進

耿鼎(1524)

5

9.95

2019.10.02 11:05

買進

耿鼎(1524)

45

10.2

2019.10.02 11:55

買進

聯嘉光電(6288)

1

20.5

2019.10.01 12:06

買進

聯嘉光電(6288)

10

20.5

2019.10.01 12:10

買進

聯嘉光電(6288)

2

20.5

2019.10.01 12:14

買進

聯嘉光電(6288)

7

20.5

2019.10.01 12:19

買進

聯嘉光電(6288)

10

20.5

2019.10.01 12:27

買進

聯嘉光電(6288)

16

20.5

2019.10.01 12:34

買進

聯嘉光電(6288)

4

20.5

2019.10.01 12:41

買進

聯嘉光電(6288)

91

20.5

2019.10.01 12:02

買進

聯嘉光電(6288)

9

20.5

2019.10.01 12:10

買進

聯嘉光電(6288)

100

20.5

2019.10.01 12:02

買進

聯嘉光電(6288)

100

20.5

2019.10.01 12:02

買進

聯嘉光電(6288)

100

20.5

2019.10.01 12:02