qqbox5

傳送訊息給 qqbox5

分享這個頁面

qqbox5 - 歷史績效

單月投資報酬率

-0.1%

更多資訊

夏普比率

-5.9

qqbox5 - 資產列表   info

總市值  :  

9,959,202

現金  :  

8,875,352 (89.1%)

持有股票之總市值  :  

1,083,850 (10.9%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

F-六暉(2115)

9,500

791,350

F-百達(2236)

-15,600

292,500

qqbox5 - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

F-百達(2236)

13

23.7

2019.12.19 13:12

買進

F-六暉(2115)

18

41.15

2019.12.19 13:12

買進

F-六暉(2115)

1

41.15

2019.12.19 13:30

賣出

日成-KY(4807)

24

28.45

2019.11.15 09:05

買進

日成-KY(4807)

1

30

2019.11.11 11:03

買進

日成-KY(4807)

1

29.95

2019.11.11 12:07

買進

日成-KY(4807)

1

29.1

2019.11.11 13:23

買進

日成-KY(4807)

2

30.05

2019.11.11 10:35

買進

日成-KY(4807)

1

30

2019.11.11 11:26

買進

日成-KY(4807)

4

29.1

2019.11.11 13:03

買進

日成-KY(4807)

7

30.1

2019.11.11 10:06

買進

日成-KY(4807)

3

30

2019.11.11 11:13

買進

日成-KY(4807)

4

29.8

2019.11.11 12:38