qqbox37

傳送訊息給 qqbox37

分享這個頁面

qqbox37 - 歷史績效

qqbox37 - 資產列表   info

總市值  :  

9,595,000

現金  :  

750,000 (7.8%)

持有股票之總市值  :  

8,845,000 (92.2%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

怡利電(2497)

-119,000

2,245,000

麗清(3346)

-286,000

6,600,000

qqbox37 - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

麗清(3346)

20

31.3

2019.11.11 11:22

買進

麗清(3346)

100

31.3

2019.11.11 11:22

買進

麗清(3346)

100

31.3

2019.11.11 11:22

買進

怡利電(2497)

78

23.65

2019.11.11 11:18

買進

怡利電(2497)

1

23.7

2019.11.11 11:21

買進

怡利電(2497)

1

23.6

2019.11.11 11:46

買進

怡利電(2497)

20

23.6

2019.11.11 12:25