Timmy Chu

傳送訊息給 Timmy Chu

分享這個頁面

Timmy Chu - 歷史績效

單月投資報酬率

1.5%

更多資訊

三個月投資報酬率

8.6%

六個月投資報酬率

24.2%

夏普比率

2.5

Timmy Chu - 資產列表   info

總市值  :  

11,991,090

現金  :  

4,642,070 (38.7%)

持有股票之總市值  :  

7,349,020 (61.3%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

鴻海(2317)

16,000

814,000

台積電(2330)

1,860,495

5,863,000

玉山金(2884)

-34,480

533,520

兆豐金(2886)

-22,250

138,500

Timmy Chu - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

台積電(2330)

10

309.5

2020.03.09 11:50

買進

玉山金(2884)

20

28.4

2020.03.09 11:50

買進

鴻海(2317)

10

79.8

2020.03.09 11:50

買進

兆豐金(2886)

5

32.15

2020.02.12 10:30

買進

台積電(2330)

3

302.5

2019.11.12 09:00

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.09.17

2020.09.17

台積電(2330)

13000

32500

13000

2020.08.13

2020.08.13

兆豐金(2886)

5000

8500

5000

2020.07.28

2020.07.28

玉山金(2884)

20000

15820

21600

2020.07.23

2020.07.23

鴻海(2317)

10000

42000

10000

2020.06.18

2020.06.18

台積電(2330)

13000

32500

13000

2020.03.19

2020.03.19

台積電(2330)

13000

32500

13000

2019.12.19

2019.12.19

台積電(2330)

3000

7500

3000