evelynchen

傳送訊息給 evelynchen

分享這個頁面

evelynchen - 歷史績效

單月投資報酬率

-0.1%

更多資訊

三個月投資報酬率

-0.2%

夏普比率

-2.3

evelynchen - 資產列表   info

總市值  :  

9,978,843

現金  :  

9,926,093 (99.5%)

持有股票之總市值  :  

52,750 (0.5%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

科風(3043)

-9,660

5,290

建舜電(3322)

0

39,250

明輝環球(911608)

-12,590

4,560

晨訊科(912000)

1,020

3,650

evelynchen - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

賣出

晨訊科(912000)

1

10

2020.09.21 09:13

賣出

科風(3043)

1

12.5

2020.09.21 09:12

賣出

晶宇(4131)

1

10

2020.09.21 09:35

買進

明輝環球(911608)

1

17.15

2020.09.14 09:03

買進

科風(3043)

2

14.95

2020.09.14 09:02

買進

晨訊科(912000)

2

2.63

2020.07.20 09:08

買進

建舜電(3322)

5

7.85

2020.07.15 11:02

買進

晶宇(4131)

1

14.75

2020.07.15 11:02