ZihJiun Chang

傳送訊息給 ZihJiun Chang

分享這個頁面

ZihJiun Chang - 歷史績效

單月投資報酬率

3.5%

更多資訊

三個月投資報酬率

5.2%

六個月投資報酬率

4.6%

一年投資報酬率

6.2%

夏普比率

1.3

ZihJiun Chang - 資產列表   info

總市值  :  

10,212,682

現金  :  

8,957,282 (87.7%)

持有股票之總市值  :  

1,255,400 (12.3%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

聯發科(2454)

55,000

485,000

東森(2614)

-24,600

130,400

中天(4128)

-36,000

640,000

ZihJiun Chang - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

賣出

台灣50(0050)

20

56.8

2013.12.16 13:04

賣出

王品(2727)

10

477

2013.12.16 13:04

買進

聯發科(2454)

1

430

2013.12.03 09:00

買進

台灣50(0050)

20

57.35

2013.12.03 09:00

買進

東森(2614)

10

15.5

2013.12.03 09:01

買進

王品(2727)

10

465

2013.11.11 09:02

買進

中天(4128)

20

33.8

2013.09.30 09:04

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.07.08

2019.07.08

聯發科(2454)

1000

9000

1000

2019.06.18

2019.06.18

東森(2614)

8000

8000

8000

2018.07.23

2018.07.23

東森(2614)

10000

20000

8000

2018.07.09

2018.07.09

聯發科(2454)

1000

10000

1000

2016.07.15

2016.07.15

聯發科(2454)

1000

11000

1000

2015.07.15

2015.07.15

聯發科(2454)

1000

22000

1000

2014.07.28

2014.07.28

東森(2614)

10000

5000

10000

2014.07.04

2014.07.04

聯發科(2454)

1000

15000

1000

2013.12.13

2013.12.13

台灣50(0050)

20000

27000

20000