Sheng Yuan

傳送訊息給 Sheng Yuan

分享這個頁面

Sheng Yuan - 歷史績效

單月投資報酬率

-0%

更多資訊

三個月投資報酬率

0%

六個月投資報酬率

0%

一年投資報酬率

0.1%

夏普比率

-2.4

Sheng Yuan - 資產列表   info

總市值  :  

9,960,403

現金  :  

9,907,271 (99.5%)

持有股票之總市值  :  

53,132 (0.5%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

中石化(1314)

-2,175

11,025

和桐(1714)

-10,993

16,807

科風(3043)

-27,600

25,300

Sheng Yuan - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

和桐(1714)

2

13.9

2014.02.05 09:00

買進

中石化(1314)

1

13.2

2014.02.05 09:00

買進

科風(3043)

10

5.29

2014.02.05 09:03

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.06.27

2019.06.27

中石化(1314)

1000

500

1050

2018.10.26

2018.10.26

和桐(1714)

2238

671

2238

2017.09.15

2017.09.15

和桐(1714)

2163

0

2238

2016.09.02

2016.09.02

和桐(1714)

2100

0

2163

2014.09.17

2014.09.17

和桐(1714)

2000

0

2100