Ying-shun Liao

傳送訊息給 Ying-shun Liao

分享這個頁面

Ying-shun Liao - 歷史績效

單月投資報酬率

13.1%

更多資訊

三個月投資報酬率

16.1%

六個月投資報酬率

17.5%

一年投資報酬率

21.6%

夏普比率

1.8

Ying-shun Liao - 資產列表   info

總市值  :  

13,448,931

現金  :  

4,032,912 (30%)

持有股票之總市值  :  

9,416,019 (70%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

鴻海(2317)

974,277

9,324,269

浩騰(5364)

-119,850

91,750

Ying-shun Liao - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

鴻海(2317)

100

83.5

2014.02.21 09:00

買進

浩騰(5364)

2

40.7

2014.02.21 11:15

買進

浩騰(5364)

1

43.4

2014.02.21 12:45

買進

浩騰(5364)

2

43.4

2014.02.21 13:30

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.07.25

2019.07.25

鴻海(2317)

103488

413952

103488

2018.10.26

2018.10.26

鴻海(2317)

129360

258720

103488

2018.07.25

2018.07.25

鴻海(2317)

129360

258720

129360

2017.07.13

2017.07.29

鴻海(2317)

129360

582120

129360

2016.09.02

2016.09.02

鴻海(2317)

117600

470400

129360

2016.07.01

2016.07.01

浩騰(5364)

5000

5000

5000

2015.09.03

2015.09.03

鴻海(2317)

112000

425600

117600

2014.08.28

2014.08.28

鴻海(2317)

100000

180000

112000