Shih HungYuan

傳送訊息給 Shih HungYuan

分享這個頁面

Shih HungYuan - 歷史績效

單月投資報酬率

0.7%

更多資訊

三個月投資報酬率

-1.1%

六個月投資報酬率

-1%

一年投資報酬率

-2.1%

夏普比率

-5.9

Shih HungYuan - 資產列表   info

總市值  :  

7,264,870

現金  :  

5,782,600 (79.6%)

持有股票之總市值  :  

1,482,270 (20.4%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

三陽(2206)

-1,960,000

1,030,000

奇美材(4960)

-626,730

123,270

明基材料(8215)

-510,000

329,000

Shih HungYuan - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

奇美材(4960)

20

37.5

2014.03.03 09:06

買進

明基材料(8215)

20

41.95

2014.03.03 09:07

買進

三陽(2206)

50

59.8

2014.03.03 09:01

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.07.25

2019.07.25

明基材料(8215)

20000

12000

20000

2019.07.19

2019.07.19

三陽(2206)

50000

50000

50000

2018.07.25

2018.07.25

明基材料(8215)

20000

18000

20000

2018.07.24

2018.07.24

三陽(2206)

50000

50900

50000

2017.07.18

2017.07.21

三陽(2206)

50000

51700

50000

2016.08.30

2016.08.30

三陽(2206)

50000

50000

50000

2016.07.14

2016.07.15

奇美材(4960)

21000

10500

21000

2016.07.15

2016.07.15

明基材料(8215)

20000

24000

20000

2015.07.28

2015.07.28

明基材料(8215)

20000

26000

20000

2015.06.29

2015.06.29

奇美材(4960)

21000

52500

21000

2014.08.08

2014.08.08

奇美材(4960)

20000

10000

21000

2014.07.24

2014.07.24

明基材料(8215)

20000

6000

20000