Zhiwei Huang

傳送訊息給 Zhiwei Huang

被會員查詢次數: 1

分享這個頁面

Zhiwei Huang - 歷史績效

單月投資報酬率

0.2%

更多資訊

三個月投資報酬率

0.3%

六個月投資報酬率

-0%

一年投資報酬率

0%

夏普比率

-2.2

Zhiwei Huang - 資產列表   info

總市值  :  

9,943,900

現金  :  

9,835,950 (98.9%)

持有股票之總市值  :  

107,950 (1.1%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

瑞軒(2489)

-57,550

47,950

安可(3615)

-39,000

60,000

Zhiwei Huang - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

安可(3615)

2

33

2014.04.29 09:02

買進

安可(3615)

1

33

2014.04.29 09:04

買進

瑞軒(2489)

5

21.1

2014.04.29 09:01

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.07.11

2019.07.11

安可(3615)

3000

900

3000

2018.07.04

2018.07.04

安可(3615)

3000

1800

3000

2017.08.24

2017.08.24

瑞軒(2489)

5000

8500

5000

2017.08.07

2017.08.07

安可(3615)

3000

300

3000

2016.08.22

2016.08.22

安可(3615)

3000

900

3000

2016.07.13

2016.07.15

瑞軒(2489)

5000

9000

5000

2015.08.04

2015.08.04

瑞軒(2489)

5000

8000

5000

2014.08.11

2014.08.11

瑞軒(2489)

5000

11050

5000