Wei Hsing Wang

傳送訊息給 Wei Hsing Wang

分享這個頁面

Wei Hsing Wang - 歷史績效

單月投資報酬率

-0.7%

更多資訊

三個月投資報酬率

-0.3%

六個月投資報酬率

1.1%

一年投資報酬率

1.6%

夏普比率

-0

Wei Hsing Wang - 資產列表   info

總市值  :  

9,993,644

現金  :  

9,264,344 (92.7%)

持有股票之總市值  :  

729,300 (7.3%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

光寶科(2301)

24,550

61,900

鴻海(2317)

52,400

438,900

KY昂寶(4947)

-1,500

228,500

Wei Hsing Wang - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

鴻海(2317)

1

76.4

2018.10.29 10:42

買進

鴻海(2317)

1

77

2018.09.18 09:01

買進

光寶科(2301)

1

37.35

2018.09.17 12:08

買進

鴻海(2317)

1

77.7

2018.09.17 09:34

賣出

KY昂寶(4947)

3

174

2018.09.17 09:30

買進

鴻海(2317)

1

77.7

2018.09.17 09:28

買進

鴻海(2317)

1

77.7

2018.09.17 09:28

買進

KY昂寶(4947)

2

230

2017.09.07 11:33

買進

KY昂寶(4947)

2

230

2017.09.07 11:33

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.07.23

2020.07.23

鴻海(2317)

4200

17640

4200

2020.06.23

2020.06.23

光寶科(2301)

1000

3200

1000

2019.08.08

2019.08.08

KY昂寶(4947)

1000

7200

1000

2019.07.25

2019.07.25

鴻海(2317)

4200

16800

4200

2019.07.22

2019.07.22

光寶科(2301)

1000

2920

1000

2018.10.26

2018.10.26

鴻海(2317)

4000

8000

3200

2018.08.10

2018.08.10

KY昂寶(4947)

4000

32000

4000