Noah

傳送訊息給 Noah

分享這個頁面

Noah - 歷史績效

單月投資報酬率

8.4%

更多資訊

三個月投資報酬率

11.4%

六個月投資報酬率

19.6%

一年投資報酬率

30.1%

夏普比率

0.1


投資概要

持有 百和(9938) 60張,

賠了 1,890,000 (總市值的-18.7%). 收盤價74.5 , 成本價106.

Noah - 資產列表   info

總市值  :  

10,084,760

現金  :  

3,987,400 (39.5%)

持有股票之總市值  :  

6,097,360 (60.5%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

益航(2601)

152,760

331,360

百和(9938)

-594,000

5,766,000

Noah - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

百和(9938)

50

106

2018.01.19 09:15

買進

百和(9938)

10

106

2018.01.19 09:07

買進

益航(2601)

20

8.93

2018.01.19 09:02

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.10.30

2020.10.30

益航(2601)

20000

8000

21800

2020.08.03

2020.08.03

百和(9938)

60000

180000

60000

2019.09.18

2019.09.18

益航(2601)

20000

2000

20000

2019.07.31

2019.07.31

百和(9938)

60000

156000

60000

2018.07.31

2018.07.31

百和(9938)

60000

180000

60000