alice cheng(fb)

傳送訊息給 alice cheng(fb)

分享這個頁面

alice cheng(fb) - 歷史績效

單月投資報酬率

0.1%

更多資訊

三個月投資報酬率

0.7%

六個月投資報酬率

0.7%

一年投資報酬率

1%

夏普比率

4.1

alice cheng(fb) - 資產列表   info

總市值  :  

10,085,055

現金  :  

9,839,555 (97.6%)

持有股票之總市值  :  

245,500 (2.4%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

集盛(1455)

45,250

95,750

金寶(2312)

6,000

68,500

炎洲(4306)

16,250

81,250

alice cheng(fb) - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

金寶(2312)

5

12.5

2017.01.23 09:01

買進

集盛(1455)

5

10.1

2017.01.19 09:00

買進

炎洲(4306)

5

13

2017.01.18 09:03

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.07.31

2020.07.31

炎洲(4306)

5000

1525

5000

2020.07.09

2020.07.09

金寶(2312)

5000

1530

5000

2019.07.22

2019.07.22

集盛(1455)

5000

1000

5000

2019.07.11

2019.07.11

炎洲(4306)

5000

2475

5000

2019.07.09

2019.07.09

金寶(2312)

5000

1500

5000

2018.07.17

2018.07.17

炎洲(4306)

5000

2985

5000

2018.07.12

2018.07.12

集盛(1455)

5000

2000

5000

2018.07.04

2018.07.04

金寶(2312)

5000

1540

5000

2017.08.08

2017.08.08

金寶(2312)

5000

1500

5000

2017.07.20

2017.07.21

集盛(1455)

5000

1500

5000