Sanctusl

傳送訊息給 Sanctusl

被會員查詢次數: 1

分享這個頁面

Sanctusl - 歷史績效

單月投資報酬率

-2.7%

更多資訊

三個月投資報酬率

18.9%

六個月投資報酬率

18.6%

一年投資報酬率

33.3%

夏普比率

3.1


投資概要

持有 廣明(6188) 41張,

賠了 440,348 (總市值的-3.1%). 收盤價32.4 , 成本價43.1.

持有 裕融(9941) 60張,

賠了 334,980 (總市值的-2.4%). 收盤價107.5 , 成本價113.1.

Sanctusl - 資產列表   info

總市值  :  

14,022,850

現金  :  

2,970,050 (21.2%)

持有股票之總市值  :  

11,052,800 (78.8%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

廣明(6188)

-190,248

1,578,500

裕融(9941)

2,689,300

9,474,300

Sanctusl - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

裕融(9941)

50

113

2017.07.20 12:59

買進

廣明(6188)

20

43

2017.07.20 13:25

買進

裕融(9941)

10

113.5

2017.07.19 12:07

買進

廣明(6188)

10

43.25

2017.07.19 10:50

買進

廣明(6188)

10

43.25

2017.07.19 10:50

買進

廣明(6188)

1

43.75

2017.07.18 13:41

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.08.25

2020.08.25

裕融(9941)

66000

297000

72600

2020.07.16

2020.07.16

廣明(6188)

41000

82000

41000

2019.07.24

2019.07.24

裕融(9941)

60000

330000

66000

2019.07.18

2019.07.18

廣明(6188)

41000

61500

41000

2018.07.26

2018.07.26

廣明(6188)

41000

49200

41000

2018.07.25

2018.07.25

裕融(9941)

60000

354000

60000

2017.07.31

2017.07.31

廣明(6188)

41000

61500

41000

2017.07.26

2017.07.26

裕融(9941)

60000

288600

60000