Shih Chang Chou

傳送訊息給 Shih Chang Chou

被會員查詢次數: 2

分享這個頁面

Shih Chang Chou - 歷史績效

單月投資報酬率

-9.6%

更多資訊

三個月投資報酬率

-9.9%

六個月投資報酬率

-13.8%

一年投資報酬率

-3.9%

夏普比率

1.3

Shih Chang Chou - 資產列表   info

總市值  :  

12,876,131

現金  :  

4,426,131 (34.4%)

持有股票之總市值  :  

8,450,000 (65.6%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

華通(2313)

3,210,000

7,120,000

基亞(3176)

-1,710,000

1,330,000

Shih Chang Chou - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

強制回補

晶睿(3454)

20

76.7

2015.07.31 01:00

買進

華通(2313)

100

19.55

2014.09.09 12:01

買進

華通(2313)

100

19.55

2014.09.09 12:01

買進

基亞(3176)

20

152

2014.09.03 09:24

融券賣出

晶睿(3454)

20

97.8

2014.09.03 09:24

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.07.09

2020.07.09

華通(2313)

200000

240000

200000

2019.07.11

2019.07.11

華通(2313)

200000

160000

200000

2018.07.10

2018.07.10

華通(2313)

200000

240000

200000

2016.07.12

2016.07.15

華通(2313)

200000

200000

200000

2015.07.08

2015.07.08

華通(2313)

200000

120000

200000