Zhang Yongqi

傳送訊息給 Zhang Yongqi

被會員查詢次數: 7

分享這個頁面

Zhang Yongqi - 歷史績效

單月投資報酬率

3.8%

更多資訊

三個月投資報酬率

9%

六個月投資報酬率

10.8%

一年投資報酬率

11.7%

夏普比率

4.3

Zhang Yongqi - 資產列表   info

總市值  :  

11,543,490

現金  :  

8,949,990 (77.5%)

持有股票之總市值  :  

2,593,500 (22.5%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

新纖(1409)

1,040,000

2,115,000

大毅(2478)

212,000

478,500

Zhang Yongqi - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

新纖(1409)

100

10.75

2017.02.03 09:00

買進

大毅(2478)

10

26.65

2017.01.25 09:01

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.09.01

2020.09.01

新纖(1409)

100000

55000

100000

2020.07.28

2020.07.28

大毅(2478)

7500

13500

7500

2019.10.07

2019.10.07

大毅(2478)

10000

25000

7500

2019.08.28

2019.08.28

新纖(1409)

100000

85000

100000

2019.06.27

2019.06.27

大毅(2478)

10000

25000

10000

2018.08.28

2018.08.28

新纖(1409)

100000

50000

100000

2018.08.02

2018.08.02

大毅(2478)

10000

8000

10000

2017.08.28

2017.08.28

新纖(1409)

100000

25000

100000

2017.08.02

2017.08.02

大毅(2478)

10000

4990

10000