Ling Cheng

傳送訊息給 Ling Cheng

分享這個頁面

Ling Cheng - 歷史績效

單月投資報酬率

-0%

更多資訊

三個月投資報酬率

2.7%

六個月投資報酬率

3%

一年投資報酬率

6.8%

夏普比率

-0.7

Ling Cheng - 資產列表   info

總市值  :  

9,861,717

現金  :  

8,801,267 (89.2%)

持有股票之總市值  :  

1,060,450 (10.8%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

云辰(2390)

-159,500

1,035,000

康舒(6282)

-1,650

25,450

Ling Cheng - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

云辰(2390)

10

24.45

2015.11.27 09:06

買進

云辰(2390)

10

23.75

2015.11.26 13:17

買進

云辰(2390)

10

23.75

2015.11.26 13:17

買進

云辰(2390)

10

23.75

2015.11.26 13:07

買進

云辰(2390)

10

23.75

2015.11.26 13:07

賣出

中化生(1762)

1

43.15

2015.11.25 09:18

買進

中化生(1762)

1

39.05

2015.11.20 09:00

買進

康舒(6282)

1

27.1

2015.11.19 09:03

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.06.29

2020.06.29

康舒(6282)

1000

1100

1000

2019.08.23

2019.08.23

康舒(6282)

1000

1000

1000

2018.08.30

2018.08.30

康舒(6282)

1000

900

1000

2017.08.29

2017.08.29

康舒(6282)

1000

1400

1000

2017.08.24

2017.08.24

云辰(2390)

50000

3000

50000

2016.08.31

2016.08.31

康舒(6282)

1000

1496

1000

2016.08.30

2016.08.30

云辰(2390)

50000

10000

50000