WeiWei Chang

傳送訊息給 WeiWei Chang

分享這個頁面

WeiWei Chang - 歷史績效

單月投資報酬率

-5.4%

更多資訊

三個月投資報酬率

-3.9%

六個月投資報酬率

7.5%

一年投資報酬率

16.5%

夏普比率

2.3


投資概要

持有 鴻海(2317) 16張,

賠了 530,400 (總市值的-4.3%). 收盤價67.6 , 成本價100.8.

WeiWei Chang - 資產列表   info

總市值  :  

12,448,700

現金  :  

7,124,700 (57.2%)

持有股票之總市值  :  

5,324,000 (42.8%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

台達電(2308)

1,430,000

2,665,000

鴻海(2317)

60,000

1,672,000

台表科(6278)

646,500

987,000

WeiWei Chang - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

鴻海(2317)

20

80.6

2018.09.03 09:02

買進

台達電(2308)

10

123.5

2018.09.03 09:02

買進

台表科(6278)

10

34.05

2018.09.03 09:08

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.07.23

2020.07.23

鴻海(2317)

16000

67200

16000

2020.07.16

2020.07.16

台表科(6278)

10000

28000

10000

2020.07.02

2020.07.02

台達電(2308)

10000

50000

10000

2019.07.25

2019.07.25

鴻海(2317)

16000

64000

16000

2019.07.11

2019.07.11

台表科(6278)

10000

13000

10000

2019.07.02

2019.07.02

台達電(2308)

10000

50000

10000

2018.10.26

2018.10.26

鴻海(2317)

20000

40000

16000