Yi-Chen Chang

傳送訊息給 Yi-Chen Chang

被會員查詢次數: 16

分享這個頁面

Yi-Chen Chang - 歷史績效

單月投資報酬率

0%

更多資訊

三個月投資報酬率

0%

六個月投資報酬率

0%

一年投資報酬率

0%

夏普比率

10.9

Yi-Chen Chang - 資產列表   info

總市值  :  

10,006,845

現金  :  

10,006,845 (100%)

持有股票之總市值  :  

0 (0%)

Yi-Chen Chang - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

賣出

KY譜瑞(4966)

1

333

2017.02.20 12:07

買進

KY譜瑞(4966)

1

329.5

2017.02.09 11:30

賣出

冠德(2520)

1

22.95

2017.02.08 12:21

買進

冠德(2520)

1

22.45

2017.02.06 10:56

賣出

菱光(8249)

1

23.75

2017.02.03 09:58

賣出

新揚科(3144)

1

19.7

2017.02.03 09:56

買進

新揚科(3144)

1

20.55

2017.02.02 09:26

賣出

統新(6426)

1

85.6

2017.01.24 09:26

買進

統新(6426)

1

80

2017.01.23 10:31

買進

菱光(8249)

1

24.2

2017.01.17 10:51